Gweithdy ar ddyfodol Gwyddoniaeth Dinasyddol a OPAL Cymru yng Nghymru
Gweithdy ar ddyfodol Gwyddoniaeth Dinasyddol a OPAL Cymru yng Nghymru

Gweithdy ar ddyfodol Gwyddoniaeth Dinasyddol a OPAL Cymru yng Nghymru

Cynlluniwyd a hwyluswyd y gweithdy gan Sian Shakespear i: ddathlu llwyddianau OPAL Cymru a dysgu o’r prosiect dwy flynedd cytuno ar flaenoraethau ar gyfer prosiect gwyddoniaeth dinasyddol posibl yn y dyfodol cytuno ar sut i drefnu a rheoli y prosiect…

Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth Gwynedd – ymgynghori ar ei ddyfodol
Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth Gwynedd – ymgynghori ar ei ddyfodol

Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth Gwynedd – ymgynghori ar ei ddyfodol

Gwireddwyd y comisiwn hwn gan Siân Shakespear drwy: gynnal sesiynau taro-heibio i ddefnyddwyr ym mhob un o’r 17 llyfrgell gynnal gweithdai trafod gyda grwpiau penodol gynnal arolwg papur ac ar-lein gynnal gweithdai gyda staff a phartneriaid gydweithio gyda arbenigwraig ym…

Llyn Trawsfynydd – paneli ac eitemau cyfeirio a dehongli
Llyn Trawsfynydd – paneli ac eitemau cyfeirio a dehongli

Llyn Trawsfynydd – paneli ac eitemau cyfeirio a dehongli

Gwireddwyd y comisiwn hwn gan Siân Shakespear drwy: gynllunio paneli, byrddau picnic a meinciau ar gyfer trywydd cylchog a llwybr ar hyd ymyl llyn Trawsfynydd greu cysyniad ac ysgrifennu testun oruchwylio is-gontractwyr i ddylunio a chynhyrchu’r holl elfennau Rhestr Prosiectau…

Marin Lêc, Rhyl – Trywydd Bywyd Gwyllt a Threftadaeth
Marin Lêc, Rhyl – Trywydd Bywyd Gwyllt a Threftadaeth

Marin Lêc, Rhyl – Trywydd Bywyd Gwyllt a Threftadaeth

Gwireddwyd y comisiwn hwn gan Siân Shakespear drwy: datblygu cysyniadau ar gyfer amryw eitem i gynnwys paneli trawiadol yn arddangos gwaith celf gan blant ysgol lleol sy’n sefyll ar standiau metal wedi’u cerflunio, rwbiadau fel rhan o drywydd rwbio, totemau…

Y Bont Gadwyn, Llangollen – cist gweithgareddau ar gyfer teuluoedd
Y Bont Gadwyn, Llangollen – cist gweithgareddau ar gyfer teuluoedd

Y Bont Gadwyn, Llangollen – cist gweithgareddau ar gyfer teuluoedd

Gwireddwyd y comisiwn hwn, i ddyfeisio a darparu cist llawn gweithgareddau, yn gysylltiedig â’r Bont Gadwyn, ar gyfer teuluoedd – i’w leoli yn Amgueddfa Llangollen, gan Siân Shakespear drwy: ymchwilio i mewn i’r bont ac i bontydd yn gyffredinol greu’r…

Abaty Glyn y Groes – Y Cain a’r Llwm, arddangosfa yr artist preswyl
Abaty Glyn y Groes – Y Cain a’r Llwm, arddangosfa yr artist preswyl

Abaty Glyn y Groes – Y Cain a’r Llwm, arddangosfa yr artist preswyl

Gwireddwyd y comisiwn hwn gan Siân Shakespear drwy: gynllunio’r arddangosfa ar gyfer y tŷ haf Abaty Glyn y Groes gydag aelodau staff Cadw ddyfeisio’r cysyniad gan ddefnyddio ffotograffau o waith yr artist Lucy Harvey ysgrifennu testun i fynegi’r themau ymchwiliodd…

Lôn Las Ogwen – Paneli Taith y Llechen ac estyniad y lôn las
Lôn Las Ogwen – Paneli Taith y Llechen ac estyniad y lôn las

Lôn Las Ogwen – Paneli Taith y Llechen ac estyniad y lôn las

Gwireddwyd y comisiwn hwn gan Siân Shakespear drwy: gynnal sesiwn taro-heibio er mwyn hel atgofion a deunydd gynllunio’r gyfres o baneli o rhan lleoliad a neges greu’r cysyniad ar gyfer pob un a pharatoi’r testun oruchwylio’r gwaith dylunio a gosod…

Canolfan adeiladau traddodiadol, Dinefwr – arddangosfa ar gyfer prosiect Tywi Afon yr Oesoedd
Canolfan adeiladau traddodiadol, Dinefwr – arddangosfa ar gyfer prosiect Tywi Afon yr Oesoedd

Canolfan adeiladau traddodiadol, Dinefwr – arddangosfa ar gyfer prosiect Tywi Afon yr Oesoedd

Gwireddwyd y comisiwn hwn gan Siân Shakespear drwy: greu cynllun dehongli gyda mewnbwn staff y prosiect brisio’r arddangosfa i gynnwys elfennau rhyng-weithiol a dyfais awdio ymchwilio ac ysgrifennu testun oruchwylio nifer o is-gontractwyr i ddylunio, recordio a golygu traciau sain…