Hwyluso

Gweithdy ar ddyfodol Gwyddoniaeth Dinasyddol a OPAL Cymru yng Nghymru
Gweithdy ar ddyfodol Gwyddoniaeth Dinasyddol a OPAL Cymru yng Nghymru

Gweithdy ar ddyfodol Gwyddoniaeth Dinasyddol a OPAL Cymru yng Nghymru

Cynlluniwyd a hwyluswyd y gweithdy gan Sian Shakespear i: ddathlu llwyddianau OPAL Cymru a dysgu o’r prosiect dwy flynedd cytuno ar flaenoraethau ar gyfer prosiect gwyddoniaeth dinasyddol posibl yn y dyfodol cytuno ar sut i drefnu a rheoli y prosiect…

Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth Gwynedd – ymgynghori ar ei ddyfodol
Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth Gwynedd – ymgynghori ar ei ddyfodol

Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth Gwynedd – ymgynghori ar ei ddyfodol

Gwireddwyd y comisiwn hwn gan Siân Shakespear drwy: gynnal sesiynau taro-heibio i ddefnyddwyr ym mhob un o’r 17 llyfrgell gynnal gweithdai trafod gyda grwpiau penodol gynnal arolwg papur ac ar-lein gynnal gweithdai gyda staff a phartneriaid gydweithio gyda arbenigwraig ym…