Parc Meurig, Bethesda – dathlu a dehongli Llyfr Mawr y Plant

Gwireddwyd y comisiwn hwn gan Siân Shakespear drwy:

  • gynnal sesiynau codi ymwybyddiaeth am gysylltiadau Llyfr Mawr y Plant gyda Bethesda ymysg disgyblion ysgolion y dyffryn
  • weithio gydag artist i gynnal gweithdai cerfio pren a llechi gyda disgyblion ysgolion y dyffryn
  • greu’r cysyniad ar gyfer cynnwys panel awyr agored
  • ymchwilio a pharatoi’r testun
  • oruchwylio is-gontractor i ddylunio a chynhyrchu’r panel
  • oruchwylio gosod yr holl elfennau gan gynnwys yr eitemau a gerfiwyd gan ddisgyblion