Gweithdy ar ddyfodol Gwyddoniaeth Dinasyddol a OPAL Cymru yng Nghymru

Cynlluniwyd a hwyluswyd y gweithdy gan Sian Shakespear i:

  • ddathlu llwyddianau OPAL Cymru a dysgu o’r prosiect dwy flynedd
  • cytuno ar flaenoraethau ar gyfer prosiect gwyddoniaeth dinasyddol posibl yn y dyfodol
  • cytuno ar sut i drefnu a rheoli y prosiect
  • cytuno ar gamau nesaf