Llys Dafydd, Bethesda – Paneli dehongli

Gwireddwyd y comisiwn hwn gan Siân Shakespear drwy

  • gynnal gweithdy gyda aelodau’r gymuned i gytuno ar y negeseuon
  • ymchwilio a pharatoi’r testun
  • oruchwylio is-gontractor i ddylunio a chynhyrchu’r paneli