Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth Gwynedd – ymgynghori ar ei ddyfodol

Ymgynghoriad llyfrgelloedd Cyngor Gwynedd Council libraries consultation

Gwireddwyd y comisiwn hwn gan Siân Shakespear drwy:

  • gynnal sesiynau taro-heibio i ddefnyddwyr ym mhob un o’r 17 llyfrgell
  • gynnal gweithdai trafod gyda grwpiau penodol
  • gynnal arolwg papur ac ar-lein
  • gynnal gweithdai gyda staff a phartneriaid
  • gydweithio gyda arbenigwraig ym maes llyfrgellyddiaeth i gynnal adolygiad annibynol

Ceir hyd i’r adroddiad yma ar wefan Cyngor Gwynedd