Ogwen – prosiect Pecynnu’r Profiad Gwynedd

Gwireddwyd y comisiwn hwn ledled Gwynedd gan Siân Shakespear drwy:

  • Hwyluso ac arwain 15 cymuned ledled Gwynedd drwy broses o adnabod a phecynu nodweddion arbennig eu bro er mwyn eu cyflwyno i ymwelwyr
  • ymchwilio a pharatoi’r testun ar gyfer cyfres o baneli trey’r dyffryn – un prosiect o blith y nifer a deilliodd o’r broses