Gwasanaethau

Os oes gennych weledigaeth neu brosiect lle bydd angen un neu fwy o’r canlynol cysylltwch i drafod sut gallaf eich helpu.

  • adnabod budd-ddeiliaid a denu cyfranogaeth gan aelodau o gymunedau neu bartneriaid
  • paratoi cynlluniau dehongli gan gynnwys datblygu themâu
  • ymchwilio ac ysgrifennu testunau dwyieithog gafaelgar
  • cyd-gordio darpariaeth dehongli ar un neu nifer o safleoedd
  • goruchwylio dylunio a chynhyrchu gwaith celf ac elfennau technolegol
  • cynllunio a goruchwylio gwefannau neu eitemau awdio/ffilm
  • cynllunio a chomisiynu celf gyhoeddus
  • rheoli prosiect reit trwodd i oruchwylio gwaith gosod