‘Stlumod Glynllifon ar Lôn Eifion, Y Groeslon

Gwireddwyd y comisiwn hwn i godi ymwybyddiaeth am ‘stlumod pedol leiaf Glynllifon gan Siân Shakespear drwy:

  • ymchwilio i rinweddau ac arferion arbennig yr ystlum prin yma
  • gynnal sesiynau codi ymwybyddiaeth gyda disgyblion Ysgol Dyffryn Nantlle, Ysgol Gynradd Llandwrog ac Ysgol Gynradd y Groeslon
  • helpu’r artist Dominic Clare i gynnal gweithdai celf gyda’r disgyblion
  • greu arddangosfa dros dro o waith celf y disgyblion yn y llyfrgell leol
  • ysgrifennu penillion dwyieithog i gyfleu hanfodion yr ystlumod i’w harddangos ar baneli dehongli
  • greu cysyniad a gweithio gydag is-gontractwr i ddylunio’r paneli i gynnwys gwaith celf gan rhai o’r disgyblion