Canolfan adeiladau traddodiadol, Dinefwr – arddangosfa ar gyfer prosiect Tywi Afon yr Oesoedd

Gwireddwyd y comisiwn hwn gan Siân Shakespear drwy:

  • greu cynllun dehongli gyda mewnbwn staff y prosiect
  • brisio’r arddangosfa i gynnwys elfennau rhyng-weithiol a dyfais awdio
  • ymchwilio ac ysgrifennu testun
  • oruchwylio nifer o is-gontractwyr i ddylunio, recordio a golygu traciau sain ac i gynhyrchu a gosod pob elfen