Canolwyr

Delyth Williams, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Maes y Ffynnon, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd.  01248 385000 d.williams@ccw.gov.uk

Neil Pringle, Swyddog Datblygu Chwaraeon, Cyngor Chwaraeon Cymru, Plas Menai, Llanfairisgaer, Bangor, Gwynedd.  01248 670964  Neil.Pringle@scw.co.uk

Nadine Johnston, Gweithredwr Adfywio Cymunedol, ADC, Y Lanfa, Aberystwyth.  SY23 1AS  01970 613220  nadine.johnston@wda.co.uk

Gwawr Davalan, Swyddfeydd Cymad, Dinas Mawddwy, Powys gwawr@cymad.org

Siân Davies, Cyd-lynydd Strategaeth Gymunedol, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd.  01286 672255   sianwdavies@gwynedd.gov.uk

Paul Banholzer, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, The Heath, Llanfairfechan, Conwy. 01492 575495  paul.banholzer@conwy.gov.uk

Sioned Ann Owen, Cyd-lynydd Dechra'n Deg, Partneriaethau Plant a Phobl Ifanc, Cyngor Gwynedd, Swyddfeydd y Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH  sionedannowen@gwynedd.gov.uk

Arwel Ellis-Jones/Gareth James, Adran y Prif Weithredwr, Cyngor Gwynedd, Swyddfeydd y Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH  arwelellisjones@gwynedd.gov.uk

David Humphreys, Polisi a Pherfformiad Tai, Cyngor Gwynedd, Swyddfeydd y Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH  davidhumphreys@gwynedd.gov.uk

Elin Alaw, Swyddog Bwrlwm Eryri, Parc Cenedlaethol Eryri, Swyddfeydd y Parc, Penrhyndeudraeth, Gwynedd LL48 6LF  Elin.Alaw@eryri-npa.gov.uk

Susan Owen, Cydlynydd Prosiectau – Genesis & Dechrau’n Deg, Genesis Cymru, Canolfan Blynyddoedd Cynnar Môn, Stryd y Bont, Llangefni, Ynys Môn LL77 7HL.  SusanCOwen@ynysmon.gov.uk