Canolwyr

Rhys Jones, Uwch Swyddog Bioamrywiaeth, Cyngor Gwynedd, Swyddfeydd y Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd.  01286 679672.  rhysjones@gwynedd.gov.uk

Wyn Williams, Pennaeth yr Adain Cefn Gwlad, Cyngor Gwynedd, Swyddfeydd y Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd.  01286 672255. wynwwilliams@gwynedd.gov.uk

Chris Wynne, Swyddog Cadwraeth, Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru  www.wildlifetrust.org.uk/northwales

Carl Atkinson, Uwch Swyddog Dehongli, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Maes y
Ffynnon, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd.  01248 385484.  c.atkinson@ccw.gov.uk

Steven Richards-Price, Ymgynghorydd Dehongli, Coedwigaeth Cymru, Bwlch Nant yr Arian, Ponterwyd, Aberystwyth, SY23 3AD  steven.richards-price@forestry.gsi.gov.uk

Sian Eirian Rees Davies, Cae'r Gors, Canolfan Dreftadaeth Kate Roberts, Rhosgadfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7EY   caergors@hotmail.co.uk

Nigel McDonald, Interpretation Manager, Shropshire County Council, Shirehall, Abbey Foregate, Shrewsbury, SY2 6ND   Nigel.McDonald@shropshire-cc.gov.uk