Dehongli

Mae fy mhrofiad dros 15 mlynedd ym maes cyfathrebu a dehongli dwyieithog wedi canolbwyntio ar ddulliau statig megis paneli awyr agored ac arddangosfeydd pwrpasol. Rydw i wedi cynllunio a rheoli prosiectau arloesol, megis prosiect dehongli’r Wyddfa, sy’n codi ymwybyddiaeth o’r Warchodfa natur uchaf yng Nghymru. Yn ogystal, rheolais brosiect uchelgeisiol i ddehongli rhai o Warchodfeydd Natur Cenedlaethol Cymru drwy gyfrwng gwaith celf awyr agored.

Gwasanaeth

  • dwyieithog, ac sydd yn cynnwys ein diwylliant
  • cynllunio drwy gyrraedd consensws
  • cyfleu negeseuon yn effeithiol drwy ddefnyddio themau
  • gweithio gyda chymunedau i’w helpu i gyflwyno eu stori
  • dyfeisio cysyniad, ymchwilio ac ysgrifennu testun bachog
  • rheoli prosiectau o’r cysyniad i’r ddarpariaeth
  • wedi’i deilwra ar gyfer cynulleidfaoedd penodol
  • gyda ac ar gyfer pobl gydag anghenion arbennig

Mwy o fanylion am fy mhrofiad