Polisi Preifatrwydd

Os byddwch yn cysylltu â ni, byddwn yn defnyddio unrhyw wybodaeth bersonol a roddir ganoch dim ond at ddiben delio a’ch ymholiad.

Cesglir gwybodaeth bersonol gan y wefan hon oddi wrth ymwelwyr i’r safle hon. Mae’r wybodaeth hon yn cael ei ddefnyddio ar gyfer ymateb i ymholiadau ac i asesu’r defnydd o’r safle. Ni fydd yr ystadegau hyn yn cynnwys gwybodaeth fydd yn cael ei ddefnyddio i adnabod unigolion. Mae gwybodaeth o’r fath yn hollol anhysbys ac yn cael ei gadw dros dro. Wrth ddanfon eich gwybodaeth rydych yn cytuno i’r wybodaeth gael ei ddefnyddio yn y ffurf a ddisgrifir uchod.

Cwcis

Ffeiliau testun bach yw cwcis y mae’r gwefan yn eu hanfon i’ch cyfrifiadur neu’ch dyfais symudol. Mae dau fath o gwci: dim ond yn ystod eich ymweliad â’r safle y defnyddir cwcis ‘sesiwn’ ac maent yn cael eu dileu pan fyddwch yn cau’r porwr. Mae cwcis ‘parhaus’ yn cael eu cadw am gyfnod penodol ar eich cyfrifiadur a gellir eu hailddefnyddio pan fyddwch yn ail ymweld â’r safle.

Mae’r wybodaeth a gynhwysir o fewn cwcis yn caniatáu i’r wefan i weithio’n well, er enghraifft yn caniatáu i ni adnabod pa iaith yr ydych wedi ei ddewis, fel nad oes angen i chi dynodi’r gosodiadau hyn wrth symud o dudalen i dudalen.

Yn ogystal mae’r cwcis yn rhoi gwybodaeth i ni sy’n ein helpu i ddeall sut mae pobl yn defnyddio’n gwefan, ac felly gallwn ei gwneud yn haws i ddefnyddio’r wefan a chynnig cynnwys sy’n diwallu anghenion pobl yn well.

Ni chaiff data’i ddefnyddio i adnabod unrhyw ddefnyddiwr yn bersonol.

Mae modd gwrthod derbyn cwcis neu eu diddymu drwy osodiadau eich porwr. Os ydych yn dewis gwrthod derbyn cwcis yna ni fydd rhai elfennau o’r wefan yn gweithio cystal. I ddysgu mwy am gwcis a sut i’w rheoli, ewch i wefan www.allaboutcookies.org.

Dyma restr o’r cwcis y mae’r gwefan hon yn ei ddefnyddio:

Cwci Enw Diben Dirwyn i ben
Google Analytics __utmt, __utma, __utmb, __utmc, __utmz Defnyddir y cwci hyn gan Google i gofnodi ystadegau am eich ymweliad. Nid oes modd eich adnabod yn bersonol. __utma 2 blwyddyn, __utmz ar ol 6 mis, y lleill wrth i chi gau eich porwr
Iaith Dewisiedig qtrans_cookie_test Defnyddir y cwci hwn i gofio’r iaith yr ydych wedi ei ddewis Wrth i chi gau eich porwr
Gwybodaeth am y sesiwn PHPSESSID Mae’r cwci hwn yn storio gwybodaeth dros dro sy’n caniatau i’r wefan weithio. Nid yw’n cynnwys unrhyw wybodaeth personol. Wrth i chi gau eich porwr
Cwci Prawf WordPress wordpress_test_cookie Mae’n dynodi a yw gosodiadau eich porwr yn caniatáu’r defnydd o cwcis Wrth i chi gau eich porwr
Popup Rhybudd Cwci jsCookiewarning29Check Mae’r cwci hwn yn cofio os ydych yn fodlon derbyn cwcis o’r wefan, hynny yw, os ydych wedi clicio ar ‘Derbyn’ a ymddangosodd wrth i chi ymweld â’r wefan gyntaf 1 blwyddyn o’ch ymweliad

Newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn

Os yw’r polisi preifatrwydd hwn yn newid mewn unrhyw ffordd, byddwn yn diwygio’r dudalen hon.